Kronika JDS

Opekanie v prírode

10.07.2010 19:00
V sobotu 10.7. bolo nádherné počasie,  preto pripravil výbor JD posedenie pre všetkých svojich členov. Pri ohníku sa opekali špekáčky, na uhasenie smädu bolo chladené čapované pivo. Nechýbala ani dobrá slivovička. Za doprovodu harmonikára Šutriepku spievala aj skupina Radosť, ku ktorej sa...

Brigáda na miestnej fare

10.05.2010 13:39
V mesiaci máj sa opäť zišli členky aj členovia JDS, aby vypomohli p. farárovi pripraviť miestnosti na ubytovanie prvách návštevníkov. Muži vypratovali veci, ktoré boli nepotrebné. Niektorí dokončovali práce na vodovode. Ženy dávali do poriadku miestnosti. Na obed sa vrátil p. farár, ktorý pripravil...

Prvé stavanie májov

01.05.2010 18:00
V posledný deň apríla 2010 sa zišli priatelia folklóru a spevácka skupina Radosť, aby svojimi piesňami spestrili prvé stavanie májov. Najprv sa máj staval pred kostolom za doprovodu harmoniky. Potom v sprievode sa všetci presunuli pred kultúrny dom, kde sa postavil ďalší. Pre divákov, ktorých...

Flóra Bratislava

24.04.2010 10:00
Dňa 24.4. 2010 ráno o 7h prišiel autobus, aby odviezol naše členky, ktoré sa vybrali na zájazd na "Flóru Bratislava". V pekne naaranžovaných pavilónoch mali čo pozerať a obdivovať. Veď toľko pekných kvetov bola pastva pre oči. Domov sa vrátili spokojné a v dobrej nálade.

Medzinárodný deň žien

06.03.2010 10:00
Dňa 6.3.2010 pripravil výbor ZOJDS pri príležitosti MDŽ, pre svoje členky posedenie v kultúrnom dome. Po krátkom príhovore a gratulácií predsedu p. Šutriepku dostala každá žena pekný kvietok. Nasledoval krátky kultúrny program, v ktorom vystúpila sp. skupina Radosť so svojími peknými piesňami. Po...

Výročná členská schôdza

15.01.2010 09:00
    Dňa 15.1.2010 bolo v kultúrnom dome veselo. O 14.00 h za prítomnosti všetkých členov sa konala výročná členská schôdza v pekne pripravenej sále.     Boli pozvaní aj hostia: predsedníčka OOJDS v Púchove p. Gabková, starosta p. Bednár Miroslav a dôst. p....

Brigáda na obchode Potravín

23.11.2009 10:00
Brigáda sa uskutočnila na obchode Potravín, kde sme dokončili opravu brány a natreli stojany na vývesné tabule. Brigádovali: Burmeková M. Kuviková Z. Šutriepková A. Šutriepka Š. Krchňavek V.   Brigáda na farskej budove: Šutriepka Š Krchňavek V.  

Návšteva v Hornej Breznici

24.10.2009 14:15
Dňa 24. októbra 2009 sme boli celý náš výbor spolu so speváckou skupinou Zubáčanka pozvaní do Hornej Breznice na posedenie dôchodcov. Po krátkom programe aj sp. skupina vystúpila so svojimi piesňami, za čo bola odmenená veľkým potleskom. Po dobrom pohostní sme si aj zatancovali. Pri dobrej hudbe...

Október - mesiac úcty k starším

21.10.2009 14:11
V mesiaci októbri, ktorý je aj mesiacom úcty k starším, pripravil výbor JDS v Zubáku pre svojich členov malé posedenie. Predseda výboru JDS p. Štefan Šutriepka najskôr poinformoval o práci členov za prvý polrok. Nasledovala gratulácia 14 členom jubilantom, ktorí dostali malý darček a pekný...

Tanečná zábava v Streženiciach

16.10.2009 18:00
Na pozvanie OVJDS sa celý výbor JDS v Zubáku ako aj spevácka skupina Zubáčanka zúčastnili na tanečnej zábave v Streženiciach. V bohatom programe vystúpila aj naša spevácka skupina, ktorá za pekné piesne zožala veľký potlesk. Pri dobrej hudbe sa všetci bavili až do 22 h. Domov sme sa vrátili...

Posedenie seniorov nad 62 rokov

15.10.2009 14:04
Dňa 15. 10. 2009 na pozvanie starostu obce p. Bednára sa zišli všetci dôchodcovia, ktorí majú nad 62 rokov v kultúrnom dome. Ani poslanci p. Davik, p. J. Zuzík, p. Plešková, p. Valachová, p. Zuzíková a p. Bulková nezostali bokom a pekne pripravili stoly. Pozvanie prijal aj minister p. Baška,...

Posedenie v prírode

12.07.2009 14:01
Dňa 14. júla 2009 sa stretli členovia JDS v prírode na miestnom ihrisku. Na pozvanie prišiel aj p. farár. Pri ohníku sa opekala klobása. Na uhasenie smädu bolo dobré chladené pivo. Na večer, keď sa počasie zhoršilo a začalo pršať, všetci sa presunuli do budovy. Tam sa pokračovalo a pri harmonike...

Brigáda na farskej budobe

24.06.2009 13:58
Dňa 24. júna sa zúčastnili na brigáde členky JDS na miestnej fare, ktoré celú budovu vyumývali a dali do náležitého poriadku. Boli to členky: Ježová Milka Bulková Milka Kuviková Zuzka Balážová Magda Kanderková Tonka Šutriepková Hanka Miščia Irena Krchňavková Júlia Davidová Júlia Krchňavková...

Výpomoc na fare

13.06.2009 13:55
Dňa 13.06. 2009 sa členovia JDS zišli na miestnej fare. Pracovalo sa na dokončovacích prácach, ktoré zostali po kúrenároch. Poďakovanie patrí členom JDS aj ostatným, ktorí sa zúčastnili brigády: Slabý Rudolf Šutriepka Štefan Krchňavek Vendel Dzurko Jozef Woschläger Rudolf ...

Tanečná zábava v Streženiciach

15.05.2009 13:54
Pri príležitosti dňa matiek a otcov sa v Streženiciach uskutočnila tanečná zábava. Z našej organizácie sa zúčastnilo 12 členov. Občerstvenie ako aj večera boli zaistené.

Brigáda na fare

26.03.2009 08:00
Na požiadanie p. farára sa zišli členky JDS, aby poumývali a očistili na fare miestnosti po remeselníkoch, ktorí pracovali na rekonštrukcií budovy. Pri tejto príležitosti zablahoželali p. farárovi, ktorý mal meniny, za čo s im v kostole po sv. omši pekne poďakoval.   Na brigáde pracovali: ...

Medzinárodný deň žien

07.03.2009 12:22
Dňa 7.3.2009 sa o 15.00 hod zišli všetky členky JDS v zasadačke OÚ, ktorú poskytol výbor ZOJDS v Zubáku, pri príležitosti MDŽ. Vo vykúrenej a pekne pripravenej miestnosti, neostalo voľné ani jedno miesto. V úvode zarecitovala našla elenka výboru p. Šutriepková peknú báseň s názvom "nám ženám". Po...

Druhá výročná členská schôdza

07.02.2009 12:16
Dňa 7. februára sa o 15.00 h zišli všetci členovia JDS v kultúrnom dome na výročnú členskú schôdzu, ktorú organizoval výbor ZOJDS v Zubáku. V bohatom programe zhodnotil predseda výboru p. Šutriepka činnosť JDS za rok 2008. Nasledovala správa o hospodárení, ktorú prečítala hospodárka p. Burmeková M....

Nové zloženie výboru

01.01.2009 12:07
 Od nového roku sa mení aj zloženie výboru, ktoré je znázornené v nasledujúcej tabuľke:   Funkcia Meno člena predseda Štefan Šutriepka podporedseda D. Galo ...

Tanečná zábava OOJDS Púchov

29.12.2008 12:04
Na koniec roka poriadal OOJDS Púchov tanečnú zábavu. Za našu organizáciu bolo pozvaných 10 členov. Po dobrej večeri a vínku sa všetci prítomní roztancovali, keď začala vyhrávať hudba. O 22.00 h sa všetci pobrali domov.