Kontakty

 

Obecný úrad Zubák


poštová adresa:

Obec Zubák

Zubák č. 164, 02064 Zubák


telefón:  + 421 42 / 4710610 - administratívne pracovníčky

                 +421 948 097 011 -  administratívne pracovníčky mobil

                + 421 908 601 605 -  starosta  mobil 

                

e-mail:  

Obecný úrad:

starostazubak@stonline.sk , gelo@obeczubak.sk

obeczubak@stonline.sk

Bc. Viera Bulková - administratívna pracovníčka - vierka.bulkova@obeczubak.sk

Jitka Plešková - administratívna pracovníčka - jitka.pleskova@obeczubak.sk

Poslanci OZ:


 

IČO:      00317977

DIČ:      2020615663

IBAN:    SK8902000000001000426372
 


bankové spojenie :  VÚB banka , expozitúra Lednické Rovne

bankový účet číslo: 1000426-372/0200