Informácie o udalosti sa Vám zobrazia aj
prechodom na sfarbený dátum v kalendári
Legenda
  • Rezervácia KD
  • Testovanie na Covid 19
  • Rokovanie OZ
  • Farská udalosť
  • Vývoz komunálneho odpadu
  • Vývoz separovaného odpadu
  • Zber kuchynského odpadu
Udalosti v obci
Pozvánka na rokovanie OZ
Dňa: 18.06.2021

Vážený pán! Vážená pani!

 

Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo 369/90 Zb. zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční dňa 18.06.2021 o 16:30 hod.  v zasadačke OcÚ v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.

    

    

                                                                                             

                                                                                         

                                                                                        Pavol Gelo

 
v Zubáku: 09.06.2021                                                                                   starosta obce                      

 

 

Program OZ:

 

1)  Kontrola plnenia uznesenia OZ z posledného zasadnutia OZ

2)  Čerpanie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2021

3)  Stanovisko Hl. kontrolóra k záverečnému účtu

4)  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020

5)  Schválenie plánu práce Hl. kontrolóra na II. polrok 2021

6)  Odpadové hospodárstvo

7)  Prerokovanie žiadostí obyvateľov

8)  Rôzne

9)  Záver

Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac