Cirkev

Farnosť Zubák patrí do Žilinskej diecézy a Púchovského dekanátu. K farnosti Zubák patrí aj filiálka Horná Breznica. 

Aktuálne farské oznamy sa nachádzajú v sekcíi "Novinky".

 

Kontaktné údaje:

Rímsko-katolícka cirkev

Zubák

020 64 Zubák

 

 

Správca farnosti: Mgr. Vladimír Tomáš Phd.                                                       

Mobil: 0917 350 222

E-mail: vladimir.tomas@gmail.com

 

Odkaz na webové stránky našej farnosti: