Archív článkov

Založenie Jednoty dôchodcov

08.09.2007 10:17
Dňa 8. septembra bola v obci založená Jednota dôchodcov. Na pozvanie starostu p. Bednára prišli aj pracovníci Jednoty z Púchova, ktorí nám poskytli a vysvetlili ako aj pomohli so založením a vedením organizácie, za čo im patrí vďaka. Poďakovanie patrí aj p. starostovi, ktorý nám poskytol miestnosť...

Prvé zasadanie výboru JDS

16.08.2007 10:21
Po založení výboru, sme sa stretli prvýkrát, aby sme si ujasnili a prebrali prácu každého člena výboru. Oboznámili sme sa so stanovami JDS. Stretnutie sa konalo v priateľskej atmosfére. Nakoniec sme zagratulovali našej tajomníčke Helenke.