Archív článkov

Sponzori

10.10.2007 10:41
Obecný úrad    10 000 Sk Malo Ján           3 000 Sk Zuzík Miro         3 000 Sk Janček Jozef     2 000 Sk Kanderka Jozef  1 000 Sk Kalus...

Brigáda

10.10.2007 10:36
Po štvrtýkrát nás do lesa doviezol traktor. Prácu, ktorú sme začali, bolo treba dokončiť. Aj keď nás prišlo len šesť, pracovali sme tak, že sme prácu zvládli a dokončili. Domov sme išli v dobrej nálade. Všetkým, ktorí sa brigády zúčastnili patrí poďakovanie:   Šutriepka Š. Bednár E. ...

Brigáda

02.10.2007 10:35
Na brigáde sme vysekávali lúky. Dávidová J. Kanderková A. Cyprichová M. Dzurko J. Kontiš J. Krchňavek V. Galo D. Chudý J. Bulko J. Burmek L. Bednár E. Šutriepka Š.

Druhá brigáda u štátnych lesov

24.09.2007 10:32
Zobudili sme sa do krásneho dňa. Slniečko vychádzalo, keď sme sa vybrali na druhú brigádu. Aj keď nás prišlo menej urobili sme kus roboty. Brigádovali členovia: Parohová M. Dávidová J. Bulková E. Chudý J. Krchňavek V. Galo D. Bednár E. Šutriepka Š.

Brigáda u štátnych lesov

20.09.2007 10:29
Na brigáde sa zúčastnili členovia: Šutriepka Štefan Ježo Adam Burmek J. Chudý J. Dzurko J. Bednár E. Krchňavek V. Zachar M. Cyprichová M. Dávidová J. Kanderková A. Babačová A. Bulková E. Parohová M. Ďakujeme zúčastneným členom.

Prvá plenárna schôdza

15.09.2007 10:27
Dňa 15.9.2007 sa konala prvá plenárna schôdza. Zišlo sa na nej 40 členov JDS. Výbor na nej oboznámil všetkých s nasledujúcim programom: Uskutočnenie brigády u št. lesov Možnosť rekreácie Posedenie pri hudbe Občerstvenie Záver

Zasadanie výboru

13.09.2007 10:25
Na stretnutí výboru sme odsúhlasili tieto témy: Príprava prvej členskej schôdze Požiadať sponzorov o príspevok Navrhnúť posedenie alebo zájazd Uskutočnenie brigády Záver   Prvá výborová schôdza prebehla v dobrej atmosfére nakoľko sú to začiatky. Nakoniec nechýbala...

Stretnutie v Púchove

12.09.2007 10:23
Dňa 12.9.2007 sa konala schôdza JDS v Púchove zo základných organizácií. Za našu organizáciu boli  prítomní: Š. Šutriepka, H. Galová, H. Šutriepková. Boli sme milo privítaní aj členmi z ostatných organizácií. Na stretnutí nás oboznámili s rôznymi aktivitami a podujatiami, ktoré sa robia v...

Založenie Jednoty dôchodcov

08.09.2007 10:17
Dňa 8. septembra bola v obci založená Jednota dôchodcov. Na pozvanie starostu p. Bednára prišli aj pracovníci Jednoty z Púchova, ktorí nám poskytli a vysvetlili ako aj pomohli so založením a vedením organizácie, za čo im patrí vďaka. Poďakovanie patrí aj p. starostovi, ktorý nám poskytol miestnosť...

Prvé zasadanie výboru JDS

16.08.2007 10:21
Po založení výboru, sme sa stretli prvýkrát, aby sme si ujasnili a prebrali prácu každého člena výboru. Oboznámili sme sa so stanovami JDS. Stretnutie sa konalo v priateľskej atmosfére. Nakoniec sme zagratulovali našej tajomníčke Helenke.