Archív článkov

Schôdza v Púchove

13.02.2008 11:01
Dňa 13.2.2008 sa konala schôdza JDS OV v Púchove. Za našu organizáciu boli pozvaní predseda a tajomníčka. Naschôdzi okrem členov boli prítomní aj predseda KVJDS, predseda OV v Púchove a primátor Púchova. Na schôdzi sa prebrali všetky témy, čo sa týkalo dôchodcov. Po malom občerstvení sme sa rozišli.

Naša prvá tanečná zábava

05.01.2008 10:57
Výbor JDS pripravil pre všetkých svojich členov novoročné stretnutie v kultúrnom dome. Boli pozvaní aj hostia. Starosta p. Bednár ako aj p. farár sa ospravedlnili. Hostia, ktorí prišli z Púchova s predsedkyňou OV. p. Gabkovou nám pripravili program, kde nám pekne zaspievali. Pozvali sme aj...

Návšteva v Hornej Breznici

28.12.2007 10:55
V sobotu 28. decembra náš celý výbor JD pozvali priatelia z Hornej Breznice na návštevu. Pri varenom vínku a dobrej večeri sa príjemne sedelo. Nechýbala ani harmonika, pri ktorej spievala celá sála. Naši hostitelia sa osvedčili, či pri obsluhovaní alebo zábave. Čas ušiel ako voda, že sa nám ani...

Stretnutie výboru.

23.11.2007 10:53
V piatok 23.11. sme sa opäť stretli v zasadačke OV. P. Bednár chýbal, lebo nemohol prísť. Prebrali sme priebeh posedenia, ktoré bolo 11.10.2007. Naplánovali sme na 5.1.2008 ďalšie stretnutie všetkých členov, ktoré bude aj s občerstvením a pri hudbe. Po gratulácií našej Emílie sme sa rozišli.

Stretnutie výboru

12.10.2007 10:46
V piatok 12. sme sa zišli, aby sme prejednali niektoré veci. Na schôdzu neprišla pokladníčka, lebo sa zotavovala v kúpeloch. Prehodnotili sme aj účasť členov na brigáde. Pripravili sme posedenie so všetkými členmi, na ktorom ich oboznámime s plánom a akciami v budúcom roku. Nakoniec sme...

Posedenie

11.10.2007 10:48
Dňa 11.10.2007 sa uskutočnilo posedenie všetkých členov. Pretože sa blíži koniec roka, výbor oboznámil všetkých členov o práci a urobil rozbor hospodárenia. Prítomní bol aj starosta p. Bednár, ktorému sme poďakovali za doterajšiu dobrú spoluprácu. Pri dobrých kuracích stehnách a vínku, nastala...

Sponzori

10.10.2007 10:41
Obecný úrad    10 000 Sk Malo Ján           3 000 Sk Zuzík Miro         3 000 Sk Janček Jozef     2 000 Sk Kanderka Jozef  1 000 Sk Kalus...

Brigáda

10.10.2007 10:36
Po štvrtýkrát nás do lesa doviezol traktor. Prácu, ktorú sme začali, bolo treba dokončiť. Aj keď nás prišlo len šesť, pracovali sme tak, že sme prácu zvládli a dokončili. Domov sme išli v dobrej nálade. Všetkým, ktorí sa brigády zúčastnili patrí poďakovanie:   Šutriepka Š. Bednár E. ...

Brigáda

02.10.2007 10:35
Na brigáde sme vysekávali lúky. Dávidová J. Kanderková A. Cyprichová M. Dzurko J. Kontiš J. Krchňavek V. Galo D. Chudý J. Bulko J. Burmek L. Bednár E. Šutriepka Š.

Druhá brigáda u štátnych lesov

24.09.2007 10:32
Zobudili sme sa do krásneho dňa. Slniečko vychádzalo, keď sme sa vybrali na druhú brigádu. Aj keď nás prišlo menej urobili sme kus roboty. Brigádovali členovia: Parohová M. Dávidová J. Bulková E. Chudý J. Krchňavek V. Galo D. Bednár E. Šutriepka Š.