Archív článkov

Zber ovocia

01.11.2008 12:02
Naši členovia sa zišli, aby pomohli aj našmu dôstojnému p. farárovi pri zbere jablk. Pomohli aj pri čistení na farskej budove, kde sa robila oprava. Nakoniec dôstojný pán farár všetkých počastoval dobrou slivovičkou.

Október - mesiac úcty k starším

01.10.2008 11:59
Nakoľko je mesiac október mesiacom úcty k starším, stretli sme sa všetci členovia v kultúrnom dome. Na pozvanie prišiel aj starosta p. Bednár a p. farár Čurík. Dobrú náladu vytvorila aj spevácka skupina Zubáčanka. Pri malom pohostení sme našim jubilantom, ktorí sa počas roku dožili okrúhleho...

Púť do Šaštína

15.09.2008 11:54
"Krásna je to veru chvíľa, keď ideme do Šaštína" V pondelok ráno sme sa zobudili do upršaného počasnia, ktoré nám náladu na púť trochu zhoršilo. Sprevádzal nás aj náš nový pán farár. Po ceste sme si v autobuse zaspievali pekné Mariánske piesne a nálada sa zlepšila. V Šaštíne sme boli na sv. omši...

Stretnutie v prírode

28.06.2008 11:46
Sobota 28.6.2008 sa niesla v znamení príprav na prvé stretnutie členov v prírode. Členovia výboru pripravili všetko potrebné. Nachystali drevo na vatru, doviezli sud piva a pre každého člena klobásu. Keď prišiel medzi nás pán starosta Bednár s manželkou a doniesol dobrú slivovicu, rozprúdila sa...

Tanečná zábava

21.06.2008 11:41
"Netreba mať žiadne stesy,  aj keď prichádzajú plesy."   Dňa 21.6.2008 pripravil výbor JDS tanečnú zábavu pre všetkých svojich členov. Na želanie niektorých členov si pozvali aj rodinných príslušníkov. Starosta p. Bednár, ktorého sme pozvali, nemohol prísť. Bol omluvený. Na dobrú náladu...

Čistenie lesa

13.05.2008 11:37
V máji sme sa zišli, aby sme pomohli pri čistení lesa. Po ťažbe sme všetky konáre dávali na kopy. Aj keď to bola ťažká práca, úlohu sme splnili. Členovia JDS, ktorí pracovali viacej dni si zarobili. Na brigádu každý spomína len v dobrom.   Brigádnici: Šutriepka Štefan, Galo Dušan ...

Vysádzanie stromčekov u štátnych lesov

10.04.2008 11:22
Dňa 10.4.2008 sa členovia JDS stretli na brigáde u p. Plešku. Doviezli sme sa autom, ktoré nám poskytol OV, za čo im patrí poďakovanie nášmu starostovi p. Bednárovi. Na mieste vysádzania nám p. Pleško vysvetlil, čo máme vysadiť. Sadilo sa nám dobre, veď všetci robili ako včielky. Pri ohníku sme si...

Členská schôdza

09.03.2008 11:19
Výbor JDS zvolal všetkých členov na schôdzu, ktorá bola v kultúrnom dome. Sála sa zaplnila za malú chvíľu, čo nasvedčovalo, že členovia Jednoty dôchodcov sa radi stretli. Prišiel aj starosta p. Bednár, ktorému predseda výboru poďakoval za všestrannú pomoc organizácií. Po oboznámení členov s prácou...

Stretnutie výboru JDS

04.03.2008 11:17
Stretnutie výboru, ktoré sa uskutočnilo, malo tieto témy: Pripraviť schôdzu všetkých členov Založiť spevácky krúžok Zvoliť nového člena výboru namiesta p. Bednára Oboznámiť členov s plánom činnosti v roku 2008 Diskusia - záver.

Schôdza v Púchove

13.02.2008 11:01
Dňa 13.2.2008 sa konala schôdza JDS OV v Púchove. Za našu organizáciu boli pozvaní predseda a tajomníčka. Naschôdzi okrem členov boli prítomní aj predseda KVJDS, predseda OV v Púchove a primátor Púchova. Na schôdzi sa prebrali všetky témy, čo sa týkalo dôchodcov. Po malom občerstvení sme sa rozišli.