Archív článkov

Tanečná zábava

21.06.2008 11:41
"Netreba mať žiadne stesy,  aj keď prichádzajú plesy."   Dňa 21.6.2008 pripravil výbor JDS tanečnú zábavu pre všetkých svojich členov. Na želanie niektorých členov si pozvali aj rodinných príslušníkov. Starosta p. Bednár, ktorého sme pozvali, nemohol prísť. Bol omluvený. Na dobrú náladu...

Čistenie lesa

13.05.2008 11:37
V máji sme sa zišli, aby sme pomohli pri čistení lesa. Po ťažbe sme všetky konáre dávali na kopy. Aj keď to bola ťažká práca, úlohu sme splnili. Členovia JDS, ktorí pracovali viacej dni si zarobili. Na brigádu každý spomína len v dobrom.   Brigádnici: Šutriepka Štefan, Galo Dušan ...

Vysádzanie stromčekov u štátnych lesov

10.04.2008 11:22
Dňa 10.4.2008 sa členovia JDS stretli na brigáde u p. Plešku. Doviezli sme sa autom, ktoré nám poskytol OV, za čo im patrí poďakovanie nášmu starostovi p. Bednárovi. Na mieste vysádzania nám p. Pleško vysvetlil, čo máme vysadiť. Sadilo sa nám dobre, veď všetci robili ako včielky. Pri ohníku sme si...

Členská schôdza

09.03.2008 11:19
Výbor JDS zvolal všetkých členov na schôdzu, ktorá bola v kultúrnom dome. Sála sa zaplnila za malú chvíľu, čo nasvedčovalo, že členovia Jednoty dôchodcov sa radi stretli. Prišiel aj starosta p. Bednár, ktorému predseda výboru poďakoval za všestrannú pomoc organizácií. Po oboznámení členov s prácou...

Stretnutie výboru JDS

04.03.2008 11:17
Stretnutie výboru, ktoré sa uskutočnilo, malo tieto témy: Pripraviť schôdzu všetkých členov Založiť spevácky krúžok Zvoliť nového člena výboru namiesta p. Bednára Oboznámiť členov s plánom činnosti v roku 2008 Diskusia - záver.

Schôdza v Púchove

13.02.2008 11:01
Dňa 13.2.2008 sa konala schôdza JDS OV v Púchove. Za našu organizáciu boli pozvaní predseda a tajomníčka. Naschôdzi okrem členov boli prítomní aj predseda KVJDS, predseda OV v Púchove a primátor Púchova. Na schôdzi sa prebrali všetky témy, čo sa týkalo dôchodcov. Po malom občerstvení sme sa rozišli.

Naša prvá tanečná zábava

05.01.2008 10:57
Výbor JDS pripravil pre všetkých svojich členov novoročné stretnutie v kultúrnom dome. Boli pozvaní aj hostia. Starosta p. Bednár ako aj p. farár sa ospravedlnili. Hostia, ktorí prišli z Púchova s predsedkyňou OV. p. Gabkovou nám pripravili program, kde nám pekne zaspievali. Pozvali sme aj...

Návšteva v Hornej Breznici

28.12.2007 10:55
V sobotu 28. decembra náš celý výbor JD pozvali priatelia z Hornej Breznice na návštevu. Pri varenom vínku a dobrej večeri sa príjemne sedelo. Nechýbala ani harmonika, pri ktorej spievala celá sála. Naši hostitelia sa osvedčili, či pri obsluhovaní alebo zábave. Čas ušiel ako voda, že sa nám ani...

Stretnutie výboru.

23.11.2007 10:53
V piatok 23.11. sme sa opäť stretli v zasadačke OV. P. Bednár chýbal, lebo nemohol prísť. Prebrali sme priebeh posedenia, ktoré bolo 11.10.2007. Naplánovali sme na 5.1.2008 ďalšie stretnutie všetkých členov, ktoré bude aj s občerstvením a pri hudbe. Po gratulácií našej Emílie sme sa rozišli.

Stretnutie výboru

12.10.2007 10:46
V piatok 12. sme sa zišli, aby sme prejednali niektoré veci. Na schôdzu neprišla pokladníčka, lebo sa zotavovala v kúpeloch. Prehodnotili sme aj účasť členov na brigáde. Pripravili sme posedenie so všetkými členmi, na ktorom ich oboznámime s plánom a akciami v budúcom roku. Nakoniec sme...