Archív článkov

Posedenie v prírode

12.07.2009 14:01
Dňa 14. júla 2009 sa stretli členovia JDS v prírode na miestnom ihrisku. Na pozvanie prišiel aj p. farár. Pri ohníku sa opekala klobása. Na uhasenie smädu bolo dobré chladené pivo. Na večer, keď sa počasie zhoršilo a začalo pršať, všetci sa presunuli do budovy. Tam sa pokračovalo a pri harmonike...

Brigáda na farskej budobe

24.06.2009 13:58
Dňa 24. júna sa zúčastnili na brigáde členky JDS na miestnej fare, ktoré celú budovu vyumývali a dali do náležitého poriadku. Boli to členky: Ježová Milka Bulková Milka Kuviková Zuzka Balážová Magda Kanderková Tonka Šutriepková Hanka Miščia Irena Krchňavková Júlia Davidová Júlia Krchňavková...

Výpomoc na fare

13.06.2009 13:55
Dňa 13.06. 2009 sa členovia JDS zišli na miestnej fare. Pracovalo sa na dokončovacích prácach, ktoré zostali po kúrenároch. Poďakovanie patrí členom JDS aj ostatným, ktorí sa zúčastnili brigády: Slabý Rudolf Šutriepka Štefan Krchňavek Vendel Dzurko Jozef Woschläger Rudolf ...

Tanečná zábava v Streženiciach

15.05.2009 13:54
Pri príležitosti dňa matiek a otcov sa v Streženiciach uskutočnila tanečná zábava. Z našej organizácie sa zúčastnilo 12 členov. Občerstvenie ako aj večera boli zaistené.

Brigáda na fare

26.03.2009 08:00
Na požiadanie p. farára sa zišli členky JDS, aby poumývali a očistili na fare miestnosti po remeselníkoch, ktorí pracovali na rekonštrukcií budovy. Pri tejto príležitosti zablahoželali p. farárovi, ktorý mal meniny, za čo s im v kostole po sv. omši pekne poďakoval.   Na brigáde pracovali: ...

Medzinárodný deň žien

07.03.2009 12:22
Dňa 7.3.2009 sa o 15.00 hod zišli všetky členky JDS v zasadačke OÚ, ktorú poskytol výbor ZOJDS v Zubáku, pri príležitosti MDŽ. Vo vykúrenej a pekne pripravenej miestnosti, neostalo voľné ani jedno miesto. V úvode zarecitovala našla elenka výboru p. Šutriepková peknú báseň s názvom "nám ženám". Po...

Druhá výročná členská schôdza

07.02.2009 12:16
Dňa 7. februára sa o 15.00 h zišli všetci členovia JDS v kultúrnom dome na výročnú členskú schôdzu, ktorú organizoval výbor ZOJDS v Zubáku. V bohatom programe zhodnotil predseda výboru p. Šutriepka činnosť JDS za rok 2008. Nasledovala správa o hospodárení, ktorú prečítala hospodárka p. Burmeková M....

Nové zloženie výboru

01.01.2009 12:07
 Od nového roku sa mení aj zloženie výboru, ktoré je znázornené v nasledujúcej tabuľke:   Funkcia Meno člena predseda Štefan Šutriepka podporedseda D. Galo ...

Tanečná zábava OOJDS Púchov

29.12.2008 12:04
Na koniec roka poriadal OOJDS Púchov tanečnú zábavu. Za našu organizáciu bolo pozvaných 10 členov. Po dobrej večeri a vínku sa všetci prítomní roztancovali, keď začala vyhrávať hudba. O 22.00 h sa všetci pobrali domov.

Zber ovocia

01.11.2008 12:02
Naši členovia sa zišli, aby pomohli aj našmu dôstojnému p. farárovi pri zbere jablk. Pomohli aj pri čistení na farskej budove, kde sa robila oprava. Nakoniec dôstojný pán farár všetkých počastoval dobrou slivovičkou.