Archív článkov

Tanečná zábava v Streženiciach

15.05.2009 13:54
Pri príležitosti dňa matiek a otcov sa v Streženiciach uskutočnila tanečná zábava. Z našej organizácie sa zúčastnilo 12 členov. Občerstvenie ako aj večera boli zaistené.

Brigáda na fare

26.03.2009 08:00
Na požiadanie p. farára sa zišli členky JDS, aby poumývali a očistili na fare miestnosti po remeselníkoch, ktorí pracovali na rekonštrukcií budovy. Pri tejto príležitosti zablahoželali p. farárovi, ktorý mal meniny, za čo s im v kostole po sv. omši pekne poďakoval.   Na brigáde pracovali: ...

Medzinárodný deň žien

07.03.2009 12:22
Dňa 7.3.2009 sa o 15.00 hod zišli všetky členky JDS v zasadačke OÚ, ktorú poskytol výbor ZOJDS v Zubáku, pri príležitosti MDŽ. Vo vykúrenej a pekne pripravenej miestnosti, neostalo voľné ani jedno miesto. V úvode zarecitovala našla elenka výboru p. Šutriepková peknú báseň s názvom "nám ženám". Po...

Druhá výročná členská schôdza

07.02.2009 12:16
Dňa 7. februára sa o 15.00 h zišli všetci členovia JDS v kultúrnom dome na výročnú členskú schôdzu, ktorú organizoval výbor ZOJDS v Zubáku. V bohatom programe zhodnotil predseda výboru p. Šutriepka činnosť JDS za rok 2008. Nasledovala správa o hospodárení, ktorú prečítala hospodárka p. Burmeková M....

Nové zloženie výboru

01.01.2009 12:07
 Od nového roku sa mení aj zloženie výboru, ktoré je znázornené v nasledujúcej tabuľke:   Funkcia Meno člena predseda Štefan Šutriepka podporedseda D. Galo ...

Tanečná zábava OOJDS Púchov

29.12.2008 12:04
Na koniec roka poriadal OOJDS Púchov tanečnú zábavu. Za našu organizáciu bolo pozvaných 10 členov. Po dobrej večeri a vínku sa všetci prítomní roztancovali, keď začala vyhrávať hudba. O 22.00 h sa všetci pobrali domov.

Zber ovocia

01.11.2008 12:02
Naši členovia sa zišli, aby pomohli aj našmu dôstojnému p. farárovi pri zbere jablk. Pomohli aj pri čistení na farskej budove, kde sa robila oprava. Nakoniec dôstojný pán farár všetkých počastoval dobrou slivovičkou.

Október - mesiac úcty k starším

01.10.2008 11:59
Nakoľko je mesiac október mesiacom úcty k starším, stretli sme sa všetci členovia v kultúrnom dome. Na pozvanie prišiel aj starosta p. Bednár a p. farár Čurík. Dobrú náladu vytvorila aj spevácka skupina Zubáčanka. Pri malom pohostení sme našim jubilantom, ktorí sa počas roku dožili okrúhleho...

Púť do Šaštína

15.09.2008 11:54
"Krásna je to veru chvíľa, keď ideme do Šaštína" V pondelok ráno sme sa zobudili do upršaného počasnia, ktoré nám náladu na púť trochu zhoršilo. Sprevádzal nás aj náš nový pán farár. Po ceste sme si v autobuse zaspievali pekné Mariánske piesne a nálada sa zlepšila. V Šaštíne sme boli na sv. omši...

Stretnutie v prírode

28.06.2008 11:46
Sobota 28.6.2008 sa niesla v znamení príprav na prvé stretnutie členov v prírode. Členovia výboru pripravili všetko potrebné. Nachystali drevo na vatru, doviezli sud piva a pre každého člena klobásu. Keď prišiel medzi nás pán starosta Bednár s manželkou a doniesol dobrú slivovicu, rozprúdila sa...