Archív článkov

Upozornenie pre občanov napojených na obecný vodovod

09.08.2019 14:14
Oznamujeme občanom napojeným na obecný vodovod, že dnes v noci sa bude konať údržba na obecnom vodovode a to v čase od 22:00 hod. do 04:00 hod. rána. Žiadame občanov, aby si v noci nezapínali práčky a umývačky riadu, nakoľko môže dôjsť k odstávke vody. Ďakujeme za pochopenie.

Návrh záverečného účtu obce za rok 2018

11.06.2019 07:00
Záverečný účet obce za rok 2018.doc

Výzva na predkladanie ponúk

04.06.2019 10:30
Vyzva_2998.pdf

Zápis detí do MŠ

13.05.2019 08:00
Zápis celý 19- 20.docx Žiadosť do MŠ.doc  

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

24.04.2019 12:55
Obec Zubák v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie...

Urbárske pozemkové spoločenstvo Zubák pozýva

14.04.2019 14:00
pozvánka na valné zhromaždenie.pdf

Výsledky 1.kola voľby prezidenta SR za obec Zubák

18.03.2019 07:27
  Meno Priezvisko Počet platných hlasov Podiel platných hlasov...

Návrh VZN č.1/2019

04.03.2019 07:00
Návrh VZN 1-2019.docx (81271)

Upovedomenie o začatí správneho konania a nariadenia ústneho pojednávania vo veci vydania súhlasu na povolenie výrubu drevín

28.02.2019 14:30
Upovedomenie o začatí správneho konania.pdf

Schválený rozpočet na rok 2019

01.01.2019 07:00
Schválený rozpočet 2019.xls