Archív článkov

Informácie pre návštevníkov

30.06.2010 08:43
Na našich stránkach nájdete informácie o histórií obci, počtu obyvateľov v minulosti a súčasnosti, o turistických zaujímavostiach ako sú rozhľadňa a sírny minerálny prameň, ale aj o živote a kultúre v obci a veľa ďalších informácií. Pre automatickú distribúciu článku môžete využiť RSS kanály.

Brigáda na miestnej fare

10.05.2010 13:39
V mesiaci máj sa opäť zišli členky aj členovia JDS, aby vypomohli p. farárovi pripraviť miestnosti na ubytovanie prvách návštevníkov. Muži vypratovali veci, ktoré boli nepotrebné. Niektorí dokončovali práce na vodovode. Ženy dávali do poriadku miestnosti. Na obed sa vrátil p. farár, ktorý pripravil...

Prvé stavanie májov

01.05.2010 18:00
V posledný deň apríla 2010 sa zišli priatelia folklóru a spevácka skupina Radosť, aby svojimi piesňami spestrili prvé stavanie májov. Najprv sa máj staval pred kostolom za doprovodu harmoniky. Potom v sprievode sa všetci presunuli pred kultúrny dom, kde sa postavil ďalší. Pre divákov, ktorých...

Flóra Bratislava

24.04.2010 10:00
Dňa 24.4. 2010 ráno o 7h prišiel autobus, aby odviezol naše členky, ktoré sa vybrali na zájazd na "Flóru Bratislava". V pekne naaranžovaných pavilónoch mali čo pozerať a obdivovať. Veď toľko pekných kvetov bola pastva pre oči. Domov sa vrátili spokojné a v dobrej nálade.

Medzinárodný deň žien

06.03.2010 10:00
Dňa 6.3.2010 pripravil výbor ZOJDS pri príležitosti MDŽ, pre svoje členky posedenie v kultúrnom dome. Po krátkom príhovore a gratulácií predsedu p. Šutriepku dostala každá žena pekný kvietok. Nasledoval krátky kultúrny program, v ktorom vystúpila sp. skupina Radosť so svojími peknými piesňami. Po...

Výročná členská schôdza

15.01.2010 09:00
    Dňa 15.1.2010 bolo v kultúrnom dome veselo. O 14.00 h za prítomnosti všetkých členov sa konala výročná členská schôdza v pekne pripravenej sále.     Boli pozvaní aj hostia: predsedníčka OOJDS v Púchove p. Gabková, starosta p. Bednár Miroslav a dôst. p....

Brigáda na obchode Potravín

23.11.2009 10:00
Brigáda sa uskutočnila na obchode Potravín, kde sme dokončili opravu brány a natreli stojany na vývesné tabule. Brigádovali: Burmeková M. Kuviková Z. Šutriepková A. Šutriepka Š. Krchňavek V.   Brigáda na farskej budove: Šutriepka Š Krchňavek V.  

Návšteva v Hornej Breznici

24.10.2009 14:15
Dňa 24. októbra 2009 sme boli celý náš výbor spolu so speváckou skupinou Zubáčanka pozvaní do Hornej Breznice na posedenie dôchodcov. Po krátkom programe aj sp. skupina vystúpila so svojimi piesňami, za čo bola odmenená veľkým potleskom. Po dobrom pohostní sme si aj zatancovali. Pri dobrej hudbe...

Október - mesiac úcty k starším

21.10.2009 14:11
V mesiaci októbri, ktorý je aj mesiacom úcty k starším, pripravil výbor JDS v Zubáku pre svojich členov malé posedenie. Predseda výboru JDS p. Štefan Šutriepka najskôr poinformoval o práci členov za prvý polrok. Nasledovala gratulácia 14 členom jubilantom, ktorí dostali malý darček a pekný...

Tanečná zábava v Streženiciach

16.10.2009 18:00
Na pozvanie OVJDS sa celý výbor JDS v Zubáku ako aj spevácka skupina Zubáčanka zúčastnili na tanečnej zábave v Streženiciach. V bohatom programe vystúpila aj naša spevácka skupina, ktorá za pekné piesne zožala veľký potlesk. Pri dobrej hudbe sa všetci bavili až do 22 h. Domov sme sa vrátili...