Archív článkov

Medzinárodný deň žien

06.03.2010 10:00
Dňa 6.3.2010 pripravil výbor ZOJDS pri príležitosti MDŽ, pre svoje členky posedenie v kultúrnom dome. Po krátkom príhovore a gratulácií predsedu p. Šutriepku dostala každá žena pekný kvietok. Nasledoval krátky kultúrny program, v ktorom vystúpila sp. skupina Radosť so svojími peknými piesňami. Po...

Výročná členská schôdza

15.01.2010 09:00
    Dňa 15.1.2010 bolo v kultúrnom dome veselo. O 14.00 h za prítomnosti všetkých členov sa konala výročná členská schôdza v pekne pripravenej sále.     Boli pozvaní aj hostia: predsedníčka OOJDS v Púchove p. Gabková, starosta p. Bednár Miroslav a dôst. p....

Brigáda na obchode Potravín

23.11.2009 10:00
Brigáda sa uskutočnila na obchode Potravín, kde sme dokončili opravu brány a natreli stojany na vývesné tabule. Brigádovali: Burmeková M. Kuviková Z. Šutriepková A. Šutriepka Š. Krchňavek V.   Brigáda na farskej budove: Šutriepka Š Krchňavek V.  

Návšteva v Hornej Breznici

24.10.2009 14:15
Dňa 24. októbra 2009 sme boli celý náš výbor spolu so speváckou skupinou Zubáčanka pozvaní do Hornej Breznice na posedenie dôchodcov. Po krátkom programe aj sp. skupina vystúpila so svojimi piesňami, za čo bola odmenená veľkým potleskom. Po dobrom pohostní sme si aj zatancovali. Pri dobrej hudbe...

Október - mesiac úcty k starším

21.10.2009 14:11
V mesiaci októbri, ktorý je aj mesiacom úcty k starším, pripravil výbor JDS v Zubáku pre svojich členov malé posedenie. Predseda výboru JDS p. Štefan Šutriepka najskôr poinformoval o práci členov za prvý polrok. Nasledovala gratulácia 14 členom jubilantom, ktorí dostali malý darček a pekný...

Tanečná zábava v Streženiciach

16.10.2009 18:00
Na pozvanie OVJDS sa celý výbor JDS v Zubáku ako aj spevácka skupina Zubáčanka zúčastnili na tanečnej zábave v Streženiciach. V bohatom programe vystúpila aj naša spevácka skupina, ktorá za pekné piesne zožala veľký potlesk. Pri dobrej hudbe sa všetci bavili až do 22 h. Domov sme sa vrátili...

Posedenie seniorov nad 62 rokov

15.10.2009 14:04
Dňa 15. 10. 2009 na pozvanie starostu obce p. Bednára sa zišli všetci dôchodcovia, ktorí majú nad 62 rokov v kultúrnom dome. Ani poslanci p. Davik, p. J. Zuzík, p. Plešková, p. Valachová, p. Zuzíková a p. Bulková nezostali bokom a pekne pripravili stoly. Pozvanie prijal aj minister p. Baška,...

Posedenie v prírode

12.07.2009 14:01
Dňa 14. júla 2009 sa stretli členovia JDS v prírode na miestnom ihrisku. Na pozvanie prišiel aj p. farár. Pri ohníku sa opekala klobása. Na uhasenie smädu bolo dobré chladené pivo. Na večer, keď sa počasie zhoršilo a začalo pršať, všetci sa presunuli do budovy. Tam sa pokračovalo a pri harmonike...

Brigáda na farskej budobe

24.06.2009 13:58
Dňa 24. júna sa zúčastnili na brigáde členky JDS na miestnej fare, ktoré celú budovu vyumývali a dali do náležitého poriadku. Boli to členky: Ježová Milka Bulková Milka Kuviková Zuzka Balážová Magda Kanderková Tonka Šutriepková Hanka Miščia Irena Krchňavková Júlia Davidová Júlia Krchňavková...

Výpomoc na fare

13.06.2009 13:55
Dňa 13.06. 2009 sa členovia JDS zišli na miestnej fare. Pracovalo sa na dokončovacích prácach, ktoré zostali po kúrenároch. Poďakovanie patrí členom JDS aj ostatným, ktorí sa zúčastnili brigády: Slabý Rudolf Šutriepka Štefan Krchňavek Vendel Dzurko Jozef Woschläger Rudolf ...