Archív článkov

Upozornenie pre občanov napojených na obecný vodovod

09.08.2019 14:14
Oznamujeme občanom napojeným na obecný vodovod, že dnes v noci sa bude konať údržba na obecnom vodovode a to v čase od 22:00 hod. do 04:00 hod. rána. Žiadame občanov, aby si v noci nezapínali práčky a umývačky riadu, nakoľko môže dôjsť k odstávke vody. Ďakujeme za pochopenie.

Návrh záverečného účtu obce za rok 2018

11.06.2019 07:00
Záverečný účet obce za rok 2018.doc

Prerušenie dodávky elektriny

10.06.2019 07:00
Obmedzenie dodávky el. energie sa týka celej obce. Ďaľšie termíny sú: 11.6., 12.6., 13.6., 14.6., 17.6., 18.6., 19.6., 20.6., 21.6., 24.6., 25.6., 26.6., 27.6., 28.6.

Výzva na predkladanie ponúk

04.06.2019 10:30
Vyzva_2998.pdf

Zápis detí do MŠ

13.05.2019 08:00
Zápis celý 19- 20.docx Žiadosť do MŠ.doc  

Odpisovanie vodomerov

25.04.2019 08:00
Oznamujeme občanom napojeným na obecný vodovod, že v dňoch 25.04.2019 a 26.04.2019 sa budú odpisovať stavy vodomerov. Zároveň oznamujeme občanom, že od 02.05.2019 si môžu občania uhradiť poplatok za odobratú vodu na OcÚ v Zubáku.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

24.04.2019 12:55
Obec Zubák v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie...

Urbárske pozemkové spoločenstvo Zubák pozýva

14.04.2019 14:00
pozvánka na valné zhromaždenie.pdf

Zber elektronického šrotu

25.03.2019 07:00
Oznamujeme občanom, že dňa 25.03.2019 t.j. v pondelok sa uskutoční zber elektronického šrotu. Žiadame občanov, aby si elektronický odpad vyložili dňa 25.03.2019 pred brány svojích rodinných domov.

Výsledky 1.kola voľby prezidenta SR za obec Zubák

18.03.2019 07:27
  Meno Priezvisko Počet platných hlasov Podiel platných hlasov...