Archív článkov

Registrácia chovu ošípaných

01.01.2020 08:00
info na web - 1 ošípaná.docx info na web grafické znázornenie - registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu.pptx Predaj 1 ks OŠ - Príloha č2.pdf Registrácia chovu 1 ks OŠ - Príloha č1.pdf  

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018

31.12.2019 00:00
V zmysle § 4, ods. 6 zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec Zubák zverejňuje podiel vytriedenosti...

Zber plastov, jedlých olejov a tukov

07.08.2019 00:00
      Obecný úrad oznamuje občanom, že zber plastov, jedlých olejov a tukov sa uskutoční dňa 07.08.2019, t.j. v stredu. Žiadame občanov, aby si vrecia s plastami vyložili v stredu ráno pred brány svojích rodinných domov.  

Vývoz domového odpadu v mesiaci júl

16.07.2019 07:00
Vývoz domového odpadu v mesiaci júl sa uskutoční dňa 16.07.2019 /utorok/    

Farské oznamy

15.07.2019 07:00
Desiata nedeľa v cezročnom období, rok C   5. júna 2016   Pondelok: Sv. Norberta, biskupa   Štvrtok: Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi   Sobota: Sv. Barnabáša, apoštola   Budúca nedeľa: Jedenásta nedeľa v cezročnom období, rok...

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

26.06.2019 16:30
   Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26.06.2019  o  16,30  hod.  v zasadačke  OcÚ v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.          ...

Návrh záverečného účtu obce za rok 2018

11.06.2019 07:00
Záverečný účet obce za rok 2018.doc

Prerušenie dodávky elektriny

10.06.2019 07:00
Obmedzenie dodávky el. energie sa týka celej obce. Ďaľšie termíny sú: 11.6., 12.6., 13.6., 14.6., 17.6., 18.6., 19.6., 20.6., 21.6., 24.6., 25.6., 26.6., 27.6., 28.6.

Výzva na predkladanie ponúk

04.06.2019 10:30
Vyzva_2998.pdf

Zápis detí do MŠ

13.05.2019 08:00
Zápis celý 19- 20.docx Žiadosť do MŠ.doc