Archív článkov

Registrácia chovu ošípaných

01.01.2020 08:00
info na web - 1 ošípaná.docx info na web grafické znázornenie - registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu.pptx Predaj 1 ks OŠ - Príloha č2.pdf Registrácia chovu 1 ks OŠ - Príloha č1.pdf  

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018

31.12.2019 00:00
V zmysle § 4, ods. 6 zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec Zubák zverejňuje podiel vytriedenosti...

Zber plastov, jedlých olejov a tukov

13.11.2019 00:00
      Obecný úrad oznamuje občanom, že zber plastov, jedlých olejov a tukov sa uskutoční dňa 13.11.2019, t.j. v stredu. Žiadame občanov, aby si vrecia s plastami  a nádobami s jedlými olejmi a tukmi vyložili v stredu ráno pred brány svojích rodinných domov.  

Odpisovanie vodomerov

11.11.2019 08:00
Oznamujeme občanom napojeným na obecný vodovod, že v dňoch 11.11.2019 a 12.11.2019 sa budú odpisovať stavy vodomerov. Zároveň oznamujeme občanom, že od 14.11.2019 si môžu občania uhradiť poplatok za odobratú vodu na OcÚ v Zubáku. Vzhľadom na prichádzajúce zimné obdobie žiadame obyvateľov, aby si...

Vývoz domového odpadu v mesiaci november

11.11.2019 07:00
Vývoz domového odpadu v mesiaci november sa uskutoční dňa 11. a 25. 11.2019    

Prerušenie dodávky elektriny

06.11.2019 07:00
  Vážený odberateľ, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne od: 06.11.2019 07:30 do: 06.11.2019...

Farské oznamy

28.10.2019 07:00
Desiata nedeľa v cezročnom období, rok C   5. júna 2016   Pondelok: Sv. Norberta, biskupa   Štvrtok: Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi   Sobota: Sv. Barnabáša, apoštola   Budúca nedeľa: Jedenásta nedeľa v cezročnom období, rok...

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

10.10.2019 17:00
   Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10.10.2019  o  17,00  hod.  v zasadačke  OcÚ v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.          ...

Ponuka pracovného miesta

30.08.2019 14:32
Základná škola s materskou školou, Zubák 192 príjme do pracovného pomeru v šk. roku 2019/2020 na  plný pracovný úväzok: -          Učiteľku do MŠ Dátum nástupu : 18. 09. 2019 Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná...

Oznam OcÚ v Zubáku

30.08.2019 07:00
Oznamujeme občanom, že dňa 30.08.2019 bude Obecný úrad v Zubáku zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.