Archív článkov

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2019

31.12.2020 00:00
V zmysle § 4, ods. 6 zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec Zubák zverejňuje podiel vytriedenosti...

Zmena emailových adries

01.12.2020 00:00
Obec Zubák oznamuje občanom, že k 1.12.2020 dôjde ku zmene emailových adries nasledovne: starosta@stonline.sk  sa mení na starosta@obeczubak.sk obeczubak@stonline.sk sa mení na obeczubak@obeczubak.sk  

Oznámenie územného konania BINO v zastúpení SSD a.s. - 12447 Zubák, Brehy: Zahustenie TS

28.10.2020 09:30
ouk Bino v zas. SSD Zubák ver. vyhláška.docx ouk_ssd_12447_Z_km.pdf ouk_ssd_12447_Z_km_celkova.pdf ouk_ssd_12447_Z_sit_celkova.pdf ouk_ssd_12447_Z_sit_detail.pdf  

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Púchove - VÝZVA

23.10.2020 00:00
Veterinarna správa.pdf

Vývoz domového odpadu v mesiaci október

15.10.2020 07:00
Vývoz domového odpadu v mesiaci október sa uskutoční dňa 15.10.2020 /štvrtok/    

Zber plastov, jedlých olejov, tukov a papiera

14.10.2020 08:00
      Obecný úrad oznamuje občanom, že zber plastov, jedlých olejov, tukov a papiera sa uskutoční dňa 14.10.2020, t.j. v stredu. Žiadame občanov, aby si vrecia s plastami  a nádobami s jedlými olejmi a tukmi vyložili v stredu ráno pred brány svojích rodinných domov.  

Plánovaná odstávka SSD a.s.

24.09.2020 07:30
Na základe oznámenia, ktoré bolo obci doručené spoločnosťou SSD. a.s. Vám oznamujeme, že dňa 24.9.2020 v čase 07:30 do 19:30 bude v CELEJ obci prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na distribučnej sústave.

OcÚ oznamuje

14.09.2020 07:00
Oznamujeme občanom, že dňa 14.09.2020 /pondelok/ bude OcÚ v Zubáku zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. V nutných prípadoch kontaktujte starostu obce na t.č. 0908601605

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

09.09.2020 17:00
   Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09.09.2020  o  17,00  hod.  v zasadačke OcÚ v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.            ...

Farské oznamy

29.06.2020 07:10
13. nedeľa v cezročnom období, rok A 28. júna 2020 Pondelok: Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť a prikázaný sviatok Štvrtok: Návšteva Panny Márie, sviatok Piatok: Sv. Tomáša, apoštola, sviatok Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka Budúca nedeľa: Sv. Cyrila a Metoda,...