Archív článkov

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2019

31.12.2020 00:00
V zmysle § 4, ods. 6 zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec Zubák zverejňuje podiel vytriedenosti...

Zber plastov, jedlých olejov, tukov a papiera

04.06.2020 08:00
      Obecný úrad oznamuje občanom, že zber plastov, jedlých olejov, tukov a papiera sa uskutoční dňa 04.06.2020, t.j. vo štvrtok. Žiadame občanov, aby si vrecia s plastami  a nádobami s jedlými olejmi a tukmi vyložili vo štvrtok ráno pred brány svojích rodinných...

Plánovaná odstávka SSD a.s.

01.06.2020 08:00
Plánovaná odstávka spoločnosťou SSD sa dotkne domácností: od Skutočný čas odstávky   do Adresy 01.06.2020 08:00 01.06.2020 14:00  Zubák 0   01.06.2020 08:00 01.06.2020 14:00  Zubák 0   01.06.2020...

Zápis detí do MŠ na šk. rok 2020/2021

31.05.2020 14:30
Žiadosť na stiahnutie: Žiadosť do MŠ.doc  

OcÚ oznamuje

28.05.2020 08:00
Oznamujeme občanom, že dňa 28.5.2020 bude OcÚ v Zubáku po celý deň pre verejnosť zatvorený.

Vývoz domového odpadu v mesiaci máj

27.05.2020 07:00
Vývoz domového odpadu v mesiaci máj sa uskutoční dňa 27.05.2020 /streda/    

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

25.05.2020 17:00
   Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25.05.2020  o  17,00  hod.  v Kultúrnom dome v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.            ...

Farské oznamy

18.05.2020 07:10
6. Veľkonočná nedeľa, rok A 17. mája 2020 Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, slávnosť a prikázaný sviatok Piatok: Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky Budúca nedeľa: 7. Veľkonočná nedeľa, rok A Rozpis sv....

Zber elektronického odpadu

07.05.2020 13:58
Oznamujeme občanom, že dňa 7.5.2020 /štvrtok/ bude prebiehať zber elektronického odpadu a použitých tonerov. Žiadame občanov, aby staré spotrebiče pripravili k bránam rodinných domov.

Výzva na predloženie CP

23.04.2020 11:41
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky   v rámci prieskumu trhu na dodanie predmetu zákazky realizovaného podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)   Verejný...