Tlačivá
pre občanov
Triedenie
odpadu
Rezervácia
kultúrneho domu
Kalendár
udalosti
Zber
odpadu
Kontakt
08.05.2021

Na sklonku roka 2020 bola obci doručená výpoveď zmluvy od spoločnosti Marius Pedersen s.r.o, ktorá v našej obci zabezpečovala vývoz triedených zložiek komunálneho odpadu ku dňu 1.4.2021. Vzhľadom na skutočnosť, že takáto výpoveď bola doručená aj iným obciam Púchovského okresu, začali sme so starostami ďaľších obcí hľadať riešenie tejto situácie. Ďalšou negatívnou správou, ktorá ovplyvnila naše rozhodovanie bola doručená výpoveď zmluvy na uloženie zmesového komunálneho odpadu k 1.5.2021. Obec následne musela hľadať poskytovateľa, ktorý nám poskytne kompletné služby v oblasti odpadového hospodárstva – vývoz domového odpadu, uloženie zmesového komunálneho odpadu a spracovanie triedených  zložiek komunálneho odpadu s dodaním kompletnej infraštruktúry. Odo dňa 01.04.2021 je poskytovateľom služby pre obec Marius Pedersen.
 
Aby ste si vedeli porovnať poplatky, ktoré obec uhrádza štátu v rôznych úrovniach vytriedenia komunálneho odpadu prikladáme tabuľku poplatkov:

Ø  Sklo – po obci sú rozmiestnené kontajnery na sklo (okrem vratných fliaš, tie patria späť do obchodu) a v prípade veľkého skla, ktoré sa nezmestí do týchto kontajnerov, môžete ho doniesť na zberný dvor, kde bude umiestnené do veľkého kontajnera na sklo.
 
 
 
Ø  Papier – v obci sú rozmiestnené kontajnery na papier, ktoré sú pravidelne vyvážané. Patria sem nielen rôzne noviny ale akýkoľvek papier aj z domácností, vrátane kartónov. Budete ho môcť nechávať vo vreciach alebo zabalený a následne Vám bude aj vyvážaný. Rovnako sa dá papier odovzdávať spoločnosti, ktorá raz za 3 mesiace vykupuje novinový papier výmenou za hygienické potreby (toaletný papier, vreckovky, saponát atď.)
 
 
 
Ø  Kovy – v obci sú rozmiestnené kontajnery na kovy, kde sa môžu dávať akékoľvek kovy najmä železo, hliník, rôzne plechovky, spreje atď. Taktiež budeme kovy zbierať po obci v čase zberu plastov. Budete ich môcť nechávať vo vreciach a my ich bezplatne odvezieme. Taktiež ich budete môcť odovzdať aj na zbernom dvore počas otváracích hodín- rovnako tak aj väčšie kovy- napr. rôzne pletivá, staré vane, bicykle a akékoľvek iné kovové výrobky.
 
 
 
Ø  Viacvrstvové kombinované obaly – ide najmä o obaly z džúsov a mlieka, tzv. tetrapaky, zberáme ich v rovnakom čase ako plasty a môžete ich dávať aj do kontajnerov.
 
 
Ø  Elektroodpad- ide o akýkoľvek elektroodpad – veľký či malý – rôzne chladničky, práčky, sušičky, televízory, rádiá, bojlery, hračky na elektrinu alebo na baterky, počítače, notebooky, tlačiarne, mobily, tablety, čokoľvek, čo je na batérie alebo sa zapína do elektriny. Budeme robiť 2x ročne po celej obci zber elektroodpadu- 1x na jar a 1x na jeseň. Takisto tento druh odpadu môžete kedykoľvek počas otváracích hodín doviezť bezplatne k budove bývalého domova dôchodcov.
 
 
 
Ø  Batérie a autobatérie – rovnako ako elektroodpad
 
 
 
Ø  Jedlé oleje a tuky – tento odpad zberáme vždy 1x mesačne v rovnakom čase ako plasty. Nechávajte ich v uzatvárateľnej fľaši a budú Vám bezplatne odvezené.
 
 
 
Ø  Kuchynský odpad – Vzhľadom na zmenu legislatívy obec pristúpila od 15.1.2021 k zberu kuchynského odpadu. Priamo z obydlí Vám každý štvrtok obec vyvezie vyprodukovaný biologický komunálny kuchynský odpad, ktorý pripravíte k bránam svojich rodinných domov, prípadne takýto odpad môžete vyniesť na zberný dvor v čase úradných hodín OcÚ. Medzi tento odpad patria napr. pozostatky z ovocia, zeleniny, škrupiny z vajec, vylúhovaný čaj, kávový výluh, starý chlieb Biologický odpad obsahujúci chemické látky nie je vhodný pre ďalšie spracovnie a preto takýto odpad prosím nedávajte do nádob.
 
 
 
 
 
Ø  Bioodpad- v roku 2017 sme bezplatne rozdávali kompostéry na domáce kompostovanie do každej domácnosti. V prípade, že ste kompostér ešte nedostali, môžete si ho prísť prevziať na obecný úrad počas otváracích hodín. Kompostér slúži na domáce kompostovanie veľkého množstva bioodpadu, ktorý nepatrí do popolníc.
 
Do kompostu patrí napr.: kvety, tráva, seno, slama, lístie, menšie množstvá rastlinných jedál a chleba, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, zvyšky z čistenia a spracovania zeleniny a ovocia (aj citrusov), nasekané konáre z krovín a stromov, nasekané kukuričné stonky a klasy, piliny, hobliny a drevná štiepka, škrupiny z vajec a orechov, kôstky a makovice, hnoj z chovu hospodárskych zvierat, studený popol z čistého dreva, papierové vreckovky a obrúsky a iné. Toto všetko nepatrí do popolnice ale do kompostéru.
 
 
 
Ø  Textil a oblečenie- akékoľvek použité šatstvo, oblečenie, kabelky, textil nepatria do popolnice. Tento druh odpadu patrí do kontajnerov na to určených, prípadne budú vyvezené obcou.
 
 
 
Ø  Starý nábytok, okná, dvere, sedačky a iný drevený odpad môžu občania doviezť počas otváracích hodín na zberný dvor.
 
 
 
Vzhľadom na Váš pozitívny prístup k separácií v uplynulom roku kedy miera separácie dosiahla 32 percent, systém zberu meniť nebudeme, okrem už vyššie avizovaného zberu kuchynského odpadu.

O ČASE VÝVOZU JEDNOTLIVÝCH KOMODÍT BUDETE INFORMOVANÝ MIESTNYM ROZHLASOM, SMS SPRÁVAMI A NA STRÁNKE WWW.OBECZUBAK.SK
 
Odpad z cintorína:
 
Zdvorilo žiadame obyvateľov a návštevníkov cintorína, aby separovali aj zvlášť sklo z kahancov a zvlášť plastový odpad do pristavených veľkokapacitných kontajnerov. Obec pristavila 3 veľkokapacitné kontajnery, ktoré slúžia na sklo, plasty a ostatný odpad, ktorý nie je vhodný na separáciu.
 
V roku 2019  bolo z miestneho cintorína vyvezených 4,7t odpadu na skládku odpadov a v roku 2020 bolo týchto odpadov “len“ 2,5t. Toto číslo je veľmi potešiteľné, nakoľko väčšina návštevníkov zodpovedne triedi odpad aj na mieste posledného odpočinku našich najbližších a za to Vám patrí poďakovanie.
 
Odo dňa 01.04.2021 obec Zubák začala po prieskume trhu spolupracovať s novým dodávateľom služby na odpadové hospodárstvo, spoločnosťou Marius Pedersen.
 
Najväčšou zmenou je pravidelnosť vývozu ako komunálneho odpadu tak aj separovaných zložiek komunálneho odpadu. V oboch prípadoch bude vývoz prebiehať v 14 denných intervaloch.
 
V priebehu najbližších dní budú do domácností distribuované nálepky, ktoré bude nutné nalepiť na zbernú nádobu. Odpad vo vreciach nebude obyvateľom vyvážaný. Na základe rozhodnutia OZ budú nálepky distribuované do domácností tak, že na 5 obyvateľov rodinného domu bude pridelená 1 nálepka na zbernú nádobu. Vyvážané budú len nádoby označené nálepkou.
 

Kontakt
Obec Zubák, Zubák č.164, 020 64
obeczubak@obeczubak.sk
04247106100948097011
Kalendár
Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac